Όραμα – Στόχοι

Με κληρονομιά την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε εδώ και πάνω από μισό αιώνα,

με ανοικτή αντίληψη και ορίζοντες, και πάντα με την στήριξη των πελατών της σε μια σχέση “win win”,

η εταιρεία “Μ.ΦΟΥΡΛΑΣ” συνεχίζει την σταθερά ανοδική πορεία της αναπτυσσόμενη.

‘Οχι μόνο δραστηριοποιούμενη στον Ν. Αττικής, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια με σταθερή παρουσία και στην περιφέρεια.

 

‘Οραμα του Μ. ΦΟΥΡΛΑ και των γιών του είναι η περαιτέρω καθιέρωση και ανάπτυξη στον Ελλαδικό χώρο, με αδιαπραγμάτευτη επαγγελματική ηθική, συνέπεια και υψηλή ποιότητα.