Χρήσιμες συμβουλές για ληψη μέτρων

Χρήσιμες συμβουλές και λήψη μέτρων

ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΒΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΝΤΕΜΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ 1. Μπορείτε να μας στείλετε ένα άλλο δικό σας παντελόνι…