Χρήσιμες συμβουλές για ληψη μέτρων

Χρήσιμες συμβουλές και λήψη μέτρων

ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΒΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΝΤΕΜΑ ΣΕ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 1. Μπορείτε να μας στείλετε ένα άλλο δικό σας παντελόνι…