Ο μετα-ποιητής του Αμαρουσίου

Ο μετα-ποιητής του Αμαρουσίου

Ο μετα-ποιητής του Αμαρουσίου: Ενας ράφτης που σώζει παλιά ρούχα και γράφει σονέτα https://www.youtube.com/watch?v=AN92DitawRw Ο Αλέξανδρος Φούρλας, ράφτης…