Το μονόγραμμα είναι το αναγνωριστικό σημάδι μιας οργάνωσης, μιας ομάδας, ενός ομίλου, αλλά και ενός ατόμου που θέλει να αναγνωρίζεται με ένα σύμβολο, όπως το μονόγραμμα. Το μονόγραμμα μπορεί να είναι κάποια γράμματα, κάποιοι αριθμοί ή κάποιο σύμβολο. Αποτελεί ένα από τα πιο hot trend σημεία διακόσμησης του ρουχισμού. Εντάξτε και το δικό σας Μονόγραμμα / Λογότυπο στα ρούχα σας! Θα σας αναγνωρίζουν εύκολα και θα σας θυμούνται!