Το τμήμα επαγγελματικού ρουχισμού και ρουχισμού εργασίας, υλοποιεί συχνά και παραγγελίες που αφορούν αθλητικές στολές συλλόγων, σωματείων, ομάδων, εταιρειών.

Η τελευταία μας σχετική δουλεία αφορά την δημιουργία της νέας εμφάνισης της ομάδας της εταιρείας JLM Group.