Επειδή η ασφάλεια είναι κύριο μέλημα του Δήμου Αμαρουσίου για τους πολύτιμους σχολικούς τροχονόμους, υλοποιήθηκε από το τμήμα επαγγελματικού ρουχισμού η παραγγελία για φθορίζοντα ανακλαστικά γιλέκα ασφαλείας και ρακέτες STOP.